vrijdag 8 mei 2015

Akkrum

Kromme Knilles en Soarremoarsterpolder

De twee reuzen Manke Meine en Kromme Knilles zouden omstreeks 1400 een vaart hebben gegraven die de verschillende nederzettingen met elkaar moest verbinden. Tijdens het graven ontdekte Kromme Knilles, ter hoogte van het huidige Akkrum, een enorme bocht in die vaart en riep bulderend tegen reus Manke Meine " Ach Krom!" De boeren die dit hoorden gaven hun nederzetting daar die naam en dat werd in de loop der tijd dus Akkrum. Na het leuke centrum voert deze wandelroute langs die en meerdere bochten in de Kromme Knilles, een naam die in dit dorp vaak is terug te vinden. Langs het Prinses Margrietkanaal wandelend ga je na de imposante spoorbrug van Grou het weidse Friese weidelandschap van de Soarremoarsterpolder in. 13 km. 8 mei 2015.


De gelopen route
Terptsjerke Protestantse Gemeente Akkrum.

Kromme Knilles

Kormme Knilles

Kop-hals-romp boerderij


Prinses Margrietkanaal en de imposante spoorbrug  van Grou.


Akwadukt Mid-Fryslân. 


Met droge voeten over de sloot


Bokkumermeer


1 opmerking: