zondag 23 februari 2014

NS-Wandeltocht " Westerbouwing " Arnhem / Heelsum. 19 februari 2014.Stichting Wandelnet heeft in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen een serie wandelingen van station naar station samengesteld. Deze wandeling gaat van station Arnhem naar Heelsum en is 15 km lang. In Heelsum de mogelijkheid om de bus terug te nemen naar station Arnhem of Station Ede Wageningen.
Twee grote fouten gemaakt bij het lezen van de routebeschrijving. Uiteindelijk 22 KM. gelopen.
De hervormde kerk in Oosterbeek behoort tot de oudste kerken van Nederland
De kerk raakte in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. Toen werd duidelijk dat de kerk dateert als pre-romaans. Daarna in de Romaanse   
en Gotische periode is hij vergroot en veranderd.
Het Kasteel Doorwerth dat tot 1800 Dorenweerd heette, ligt in de uiterwaarden van de Rijn, aan de rand van de Veluwe.

maandag 17 februari 2014

Zwolle 12 februari 2014

Foto's Zwolle gemaakt met de iPad


Op het plein voor de VVV, het Grote Kerkplein staat een beeld van de aartsengel Michael, de beschermheilige van Zwolle. Het beeld, genaamd
' De Glazen Engel' is gemaakt door Hermen Lamers


 Museum de Fundatie, voormalig paleisvan justitie aan de Blijmarkt is gebouwdin neoclassicistische stijl. Gebouwd tussen 1838 en 1841

De Peperbus of Onze Lieve Vrouwetoren is eigendom van de Gemeente Zwolle. 
De 75 meter hoge toren bezit een beiaard met 51 klokken. De toren is te beklimmen tijdens openstellingen van de basiliek. 236 treden leiden u naar de trans. De Peperbus geeft toegang tot de kerk en is klokkentoren van de 
Onze Lieve Vrouwebasiliek.
Naast de Bethlehem kerk staat het Refter gebouw. Ook dat behoort tot één van de oudste gebouwen van Zwolle.Omdat het van steen was, ging het niet verloren in de grote brand van Zwolle. Het gebouw heeft nog dichtgemetselde ingangen naar het onderaardse gangenstelsel van Zwolle, bedoeld als vluchtroutes ten tijde van belegering.


 De Sassenpoort in de  stadsmuur van Zwolle is een stadspoort die werd gebouwd eind van de 14de en begin van de 15e eeuw als onderdeel van de stadsverdedigingswerken. Voor de bouw is veel natuursteen gebruikt, met  name trachiet en tufsteen. De Sassenpoort beoort tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten.

 Dominicanenklooster en -kerk. Een huis, liggend tegen het oude stads-centrumvan Zwolle, met een rijke traditie van verkondigen, bidden, vieren en studeren. Tot op de dag van vandaag een bewoond huis en een vrijplaats voor moderne mensen om te studeren, te bezinnen en te vieren. 

De Wijndragerstoren in de stadsmuur van Zwolle is een muurtoren en onderdeel van de stadsverdedigingswerken. De toren staat ten oosten van de 
Vispoort aan het water.
Het Hopmanshuis, helemaal aan de noordwestkant van het oude stadscentrum. In de 17-e en 18-e eeuw stond dit pand trouwens buiten de stadsmuur van Zwolle, op de kade waar de handelsschepen aanlegden. Aan de achterkant kon de vracht zo vanuit het schip in het pakhuis aan de achterkant worden overgeladen.

Het Stedelijk Museum Zwolle laat de ccultuurhistorie van de stad Zwolle zien in 
twee delen van het museum; een oud en nieuw gedeelte. In het oude deel is het Drostenhuis met een vaste tentoonstelling en in het nieuwe 
gedeelte worden wisselende tentoonstellingen gehouden.  

zondag 16 februari 2014

Kampen 5 februari 2014

Kampen  is een stad, gemeente en oude  Hanzestad helemaal aan de benedenloop van de rivier de  IJssel in de provincie Overijssel.

Maar liefst 537 monumentale gebouwen zijn aangewezen als rijksmonument. Daarnaast zijn er nog 331 gemeentelijke monumenten te vinden. De binnenstad van Kampen is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Ook voor de kunst- en cultuurliefhebber heeft Kampen veel te bieden. Aan de IJsselkade vindt je de voormalige synagoge met de gemeentelijke expositieruimte.


 In de 13e eeuw heeft Kampen een enorme ontwikkeling doorgemaakt en werd daardoor één van de machtigste handelssteden van de Lage Landen. De stad sloot zich in 1440 aan bij de Hanze, een machtig handelsverbond en tijdens een rondwandeling door de stad zie je dan ook overal de sporen van dit glorieus verleden.

                                                  De stadsomroeper  

Station Kampen is een van de  spoorwegstations, oorspronkelijk van het  Standaardtype NCS 1e klasse, van de Nederlandse gemeente Kampen.Het monumentale stationsgebouw heeft een fraaie stationshal in Jugendstill, maar deze wordt momenteel niet gebruikt.
De neoclassicistische synagoog uit 1847.
Binnen is op de galerij een 
tentoonstelling over het Joodseleven 
ingericht.                                        Rechts de laantaarnaansteker

Koornmarktspoort


Gebouwd in de tweede helft van de veertiende eeuw. Oorspronkelijk een rechthoekige toren met twee verdiepingen boven de doorgang. Eind veertiende eeuw uitgebreid met twee grote torens aan de voorzijde. De ruimten boven de poortingang werden onder andere gebruikt als gevangenis en als huisvesting voor de soldaten. In 1840 werd de poort witgekalkt. Naast de poort, aan de noordzijde, is nog een stuk van de oude stadsmuur zichtbaar waartegen enige in Achter de Nieuwe Muren (thans Voorstraat) gelegen huisjes zijn gebouwd.

Amersfoort 22 januari 2014

Er zijn maar weinig historische stadscentra die zo gaaf bewaard gebleven zijn als het centrum in Amersfoort. Straten en grachten hebben nog dezelfde loop als in de middeleeuwen, er is bijna niets veranderd. Waar is gerestaureerd, is dat heel zorgvuldig in oude stijl gebeurd. Er zijn schilderachtige middeleeuwse straatjes, smalle grachtjes  en fraaie pleinen. Amersfoort ontwikkelde zich tot een centrum van nijverheid, waar het bierbrouwen en de textielproductie flink wat geld in het laatje brachten.De Synagoge in Amersfoort is een vierkant gebouw met kleine raampjes, waarvan de aslijn oost zuid-oost is, in de richting van Jeruzalem. De tekst boven de ingang luidt: Want mijn huis zal heten een huis van gebed voor alle volkeren. Gelukkig stond deze vertaling in de gids met de stadswandeling. Naast de voordeur is een bel te vinden, waaronder een bordje is geschroefd met daarop de tekst: "sjabbesbel". Hiervan konden we nergens de vertaling lezen. We nemen aan dat dit iets met de sabbat te maken heeft (rustdag, niet mogen werken). 
De Kamperbinnenpoort, in het verleden Viepoort (veepoort) genoemd, is één van de weinige resterende verdedigingswerken aan de eerste stadsmuur, die rond 1300 werd gebouwd. Pas na de stadsuitbreiding en de bouw van de Kamppoort of Kamperbuitenpoort (naam afgeleid van de Kamp, het gebied tussen de eerste en de tweede stadsmuur aan de weg naar Zwolle) werd de naam van de Viepoort gewijzigd in Kamper­bin­nen­poort verbonden.

Stadsmuur Sint Annastraat 
Amersfoortse Hervormde wijkgemeente
Sint-Joriskerk
R.K. Elleboogkerk nu Amandomuseum
 De koppelpoort (1425). Boven de poort staat   
 het wapen van Amersfoort. Het rode kruis 
 van Sint Joris
     Onze lieve Vrouwe Toren, of Lange Jan