maandag 17 februari 2014

Zwolle 12 februari 2014

Foto's Zwolle gemaakt met de iPad


Op het plein voor de VVV, het Grote Kerkplein staat een beeld van de aartsengel Michael, de beschermheilige van Zwolle. Het beeld, genaamd
' De Glazen Engel' is gemaakt door Hermen Lamers


 Museum de Fundatie, voormalig paleisvan justitie aan de Blijmarkt is gebouwdin neoclassicistische stijl. Gebouwd tussen 1838 en 1841

De Peperbus of Onze Lieve Vrouwetoren is eigendom van de Gemeente Zwolle. 
De 75 meter hoge toren bezit een beiaard met 51 klokken. De toren is te beklimmen tijdens openstellingen van de basiliek. 236 treden leiden u naar de trans. De Peperbus geeft toegang tot de kerk en is klokkentoren van de 
Onze Lieve Vrouwebasiliek.
Naast de Bethlehem kerk staat het Refter gebouw. Ook dat behoort tot één van de oudste gebouwen van Zwolle.Omdat het van steen was, ging het niet verloren in de grote brand van Zwolle. Het gebouw heeft nog dichtgemetselde ingangen naar het onderaardse gangenstelsel van Zwolle, bedoeld als vluchtroutes ten tijde van belegering.


 De Sassenpoort in de  stadsmuur van Zwolle is een stadspoort die werd gebouwd eind van de 14de en begin van de 15e eeuw als onderdeel van de stadsverdedigingswerken. Voor de bouw is veel natuursteen gebruikt, met  name trachiet en tufsteen. De Sassenpoort beoort tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten.

 Dominicanenklooster en -kerk. Een huis, liggend tegen het oude stads-centrumvan Zwolle, met een rijke traditie van verkondigen, bidden, vieren en studeren. Tot op de dag van vandaag een bewoond huis en een vrijplaats voor moderne mensen om te studeren, te bezinnen en te vieren. 

De Wijndragerstoren in de stadsmuur van Zwolle is een muurtoren en onderdeel van de stadsverdedigingswerken. De toren staat ten oosten van de 
Vispoort aan het water.
Het Hopmanshuis, helemaal aan de noordwestkant van het oude stadscentrum. In de 17-e en 18-e eeuw stond dit pand trouwens buiten de stadsmuur van Zwolle, op de kade waar de handelsschepen aanlegden. Aan de achterkant kon de vracht zo vanuit het schip in het pakhuis aan de achterkant worden overgeladen.

Het Stedelijk Museum Zwolle laat de ccultuurhistorie van de stad Zwolle zien in 
twee delen van het museum; een oud en nieuw gedeelte. In het oude deel is het Drostenhuis met een vaste tentoonstelling en in het nieuwe 
gedeelte worden wisselende tentoonstellingen gehouden.  

1 opmerking: