woensdag 12 februari 2014

Harlingen 15 januari 2014


De stad Harlingen heeft groei en bloei aan de zee te danken. Het was aanvankelijk een buurtschap van vissers en schippers die bij het kerkdorp Almenum hoorde. In 1234 zou Harlingen stadsprivileges hebben gekregen. Handel op Engeland, Hamburg, ScandinaviĆ« en andere Oostzeelanden brachten voorspoed. In 1500 werd een eerste haven gegraven.

In de tweede helft van de 16de eeuw groeide de stad explosief: zij verviervoudigde in oppervlakte, er kwam een vesting omheen en een tweede ruime binnenhaven werd gegraven. De rijkdom drukte de stad uit in fraaie stadspoorten en een stadhuis. De poorten zijn in de 19de eeuw gesloopt.


't Heerenlogement

Anton Wachter een door Simon Vestdijk 
( geboren Harlingen 17 oktober 1898 
overleden 23 maart 1971 )  gecreĆ«erde figuur.
Raadhuistoren
Het Stadhuis

Het nieuwe "oude" Stadhuis  aan de Noorderhaven 86.
Anno 1730

       
        De leeuwenburg. Hier aan het havenplein, stond vroeger 
        de Leeuwenburg, het gebouw van de Friese Admiraliteit. 
        Het gebouw dat er nu staat heet het Havenmantsje.
        Het verrees in 1884 als kantongerecht.
Grote Breedeplaats


Geen opmerkingen:

Een reactie posten